Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
  • Kan handlas på internet
  • Månadssparande
Minsta startbelopp 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 15:00
Likviddag köp * 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Köpa och sälja andelar

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,85%*
Årlig avgift 2 1,85%*
Kostnader och avgifter
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.

* Gäller för helåret 2021.

Att spara i en försäkring

  • Placeringsförsäkring
För en placeringsförsäkring eller ett placeringskontrakt används denna fonds A9-andelsserie.