Köp Handelsbanken Norden Selektiv

Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter till en rimlig värdering.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Född 1969 och har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
55,52 EUR -3,38% -12,39% -8,32% -12,54% 13,05% 70,25% 227,17%

Portföljen 10.01.2022

Fonden steg i december och utvecklades starkare än sitt jämförelseindex. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning under månaden var Atlas Copco, Novozymes och Novo Nordisk. Atlas Copcos kursutveckling har fått stöd av positiva analyser från flera mäklarhus. Novozymes gynnades av ett positivt nyhetsflöde kring enzymer för koldioxidinfångning. Bolaget annonserade dessutom ett förvärv som adderar ett intressant tillväxtområde inom functional food. Novo Nordisk gav ett fint bidrag, trots kursvolatilitet då bolaget annonserade leveransproblem till följd av försäljningsframgångar. Negativt påverkade däremot Enento. Under månaden minskade vi innehaven i bland annat Novo Nordisk, Valmet och Assa Abloy till förmån för Vaisala, DNB och Volvo.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 97,28%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,72%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Sverige 57,10%
Danmark 16,73%
Finland 14,90%
Norge 5,81%
Schweiz 3,40%
Island 2,04%