Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.08.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.07.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden, med syfte att vägleda spararen till bra miljöval. Svanenmärkning för en fond innebär att 25 obligatoriska krav gällande välja in, välja bort, påverka och transparens ska vara uppfyllda. Läs mer i fondens Svanenrapport och på joutsenmerkki.fi/teemat/sijoittaminen.

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 05.10.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
9,73 EUR 2,85% -5,35% -6,26% -26,73% -20,64% 27,52% 168,04%

Portföljen 09.09.2022

Helsingforsbörsen sjönk med 3,36% i augusti i takt med globala index. Stämningen på marknaden försvagades på grund av oro kring penning- och geopolitik. I början av månaden besökte USAs talman för representanthuset Nancy Pelosi Taiwan, vilket åter försämrade USAs och Kinas relation och ledde till stora Kinaledda militärövningar i Taiwans närhet. I slutet av månaden höll USAs centralbankschef som väntat tal i Jackson Hole. I detta betonade hur viktigt det är att få ner inflationen till närheten av 2% målet, vilket oundvikligen verkar innebära fortsatt åtstramning och stigande arbetslöshet. I Europa bromsar ekonomin på grund av ökad inflation och en eskalerande energikris. Arbetsmarknadssiffrorna från USA och Europa har dock tills vidare hållit upp bra och även rapportperioden fortskred bra jämfört med förväntningarna.

Finska Småbolagsfonden sjönk med -5,26% (EUR A1) i augusti, vilket var 0,4% bättre än sitt jämförelseindex. Alla sektorer slutade månaden på minus men fastigheter och kommunikationstjänster klarade sig bäst. Svagast gick det för IT-sektorn. Vinstvarningar meddelades om i följande portföljbolag: QT Group, Remedy Entertainment, EEZY, Relais Group ja Kamux. Fonden tog in Tokmanni igen som nytt innehav och sålde av Aktia, Kojamo och Konecranes. Det största positiva bidraget kom från Kempower, Uponor och Glaston. Största negativa bidrag kom från Qt Group, Kesko och Huhtamäki.

Bolagens rapporter för det andra kvartalet var på en aggregerad nivå bra även om osäkerheten om framtiden är stor speciellt när det kommer till energikrisen och dess följdeffekter. Konsumenten har det problematiskt i och med högre elräkningar och allmänt stigande inflation. Flera länder håller dock på att införa stöd till privatpersoner. Mycket av osäkerheten verkar vara inprisad och i något skede borde riskaptiten återvända. Viktigt är att hitta bolag som i mindre grad påverkas av de globala utmaningarna och lyckas höja sina priser i takt med att kostnaderna ökar.


Portföljfördelning 31.08.2022

Aktier 94,25%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,75%

Geografisk fördelning 31.08.2022

Finland 100,00%