Köp Handelsbanken Finland Småbolag

Handelsbanken Finland Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Finland Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar i aktier i huvudsak utgivna av små- och medelstora företag i Finland eller som har minst 50% av sin verksamhet eller marknad i Finland och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien samt att värderingen är attraktiv.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Jyrki Nyberg

Förvaltare

Jyrki Nyberg Har varit i branschen sedan 1998. Förvaltat fonden sedan 1 mars 2021.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
30.04.2023
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.03.2023
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 
EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) infördes 2021 och innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning. Detta har i vår mening minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar och Handelsbanken Fonder har därför valt att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterar sin märkning per 31 mars 2023.

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Finland Småbolag (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 02.06.2023 1 vecka 1 månad 3 månader 2023 1 år 5 år 10 år
11,27 EUR 0,63% -0,97% -1,49% 4,26% 0,71% 40,88% 167,06%

Portföljen 09.05.2023

Helsingforsbörsen steg med 0,8% i april, medan småbolagsindex sjönk med 0,9%. Makroeknomisk statistik vittnar om att servicesekotrn fortsatt är stark både i Europa och USA, medan konjungturbilden för tillverkningsindustrin fortfarande är försiktig. Inflationen har kommit ner, speciellt i USA, men kärninflationen är fortsatt på höga nivåer. USAs centralbank (FED) väntas inte mera höja räntorna efter höjningen i maj, medan ECBs styrränta väntas nå sin topp först på hösten. Arbetslösheten har hållits på en låg nivå vilket förblir positivit för konsumenten som annars drabbas hårt av inflation och högre räntor. Även ekonomin i Kina växte lite mera än väntat drivet av tjänstesektorn medan tillverklingsindustrin var lite svagare än väntat.

Aktiemarknaden tyngdes igen i slutet av månaden av oro kring regionalbanker i USA när First Republic Bank började förlorad kunder. Banken togs över av staten Kalifornien och såldes sedan till J.P. Morgan.

I Finland kom det många bolagsspecifika nyheter i april. Belgiska Aliaxis gav ett ickebindade bud på konkurrenten Uponor. Sega gav också ett bud på Rovio. Både Uponor och Rovios aktiekurser steg kraftigt på buden. Vinstvarningar undgicks inte heller, varken positiva eller negativa. Positiva vinstvarningar kom från Scanfil, Kemira, och Kempower. Negativa vinstvarning kom från Metsä Board, Incap, Stora Enso och YIT. Rapportsäsongen pågår fortfarande men generellt sätt kan man säg att industribolag har kommit med bra resultat medan skogsbolag har haft det riktigt jobbigt.

Finska Småbolagsfonden avkastade 1,43% (EUR A1) i april, ungefär i linje med jämförelseindexet. Industrisektorn avkastade bäst. Svagast gick det som sagt för råmaterialbolag. Fonden tog in Enento Group, Raute och Stora Enso och sålde av Fiskars. Innehaven som bidrog mest till avkastningen under kvartalet var Uponor, Cargotec och QT Group. Största negativa bidrag kom från Incap, Metsä Board och Kesko.


Rapportperioden har börjat i positiva tongångar med lite bättre rapporter än väntat i Europa och USA. På Helsingforsbörsen har vi sett ungefär lika många positiva som negativa överraskningar. Vi tror att en eventuell recession blir kortvarig och att måtligt skuldsatta bolag med bra prissättningsförmåga kommer att klara sig bra.

Portföljfördelning 30.04.2023

Aktier 94,09%
Räntebärande inkl. likvida medel 5,91%

Geografisk fördelning 30.04.2023

Finland 100,00%