Köp Handelsbanken Hållbar Energi

Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Avkastning

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska avkastningen i svenska kronor, SEK, efter avgifter. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2023 -1,52 -
2023 -1,52 5,73
2022 -16,69 -15,49
2021 5,37 27,33
2020 113,09 124,00
2019 32,57 41,99
2018 -17,36 -15,03
2017 18,24 12,50
2016 -0,16 -3,70
2015 14,98 12,41
2014 5,10 11,37
2013 32,48 48,87
2012 10,14 -5,64
Genomsnittlig avkastning Fond1
2 år -5,85
3 år 25,00
5 år 15,49