Köp Handelsbanken Europa Selektiv

Handelsbanken Europa Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Europa Selektiv (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

Fonden placerar med särskilda hållbarhetskriterier där bla internationella normer och riktning för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning tas i beaktning. Vidare information om hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i informationsbroschyren.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Robert Eriksson

Förvaltare

Robert Eriksson Född 1983 och har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 december 2018.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 3
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Selektiv (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
32,11 EUR -4,24% -6,41% -6,85% -6,55% 10,00% 31,01% 90,34%

Portföljen 10.01.2022

Fonden hade en positiv utveckling i december. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning under månaden var SAP, Deutsche Börse och Associated British Foods. Deutsche Börse, som är ett av fondens större innehav, gynnades av att en investmentbank under månaden uppgraderade sin investeringsrekommendation för bolaget. Associated British Foods kommunicerade i samband med sin bolagsstämma att inledningen av bolagets brutna första kvartal har utvecklats bättre än väntat. Sämsta bidragsgivare var Adidas, Gamma Communications och HomeServe. Under månaden har vi nyinvesterat i det schweiziska medtech-bolaget Tecan som är ledande inom automatisering av bland annat diagnostik.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 97,34%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,66%

Geografisk fördelning 31.12.2021

Storbritannien 29,17%
Tyskland 25,71%
Frankrike 20,25%
Sverige 8,62%
Schweiz 4,67%
Nederländerna 4,53%
Danmark 3,60%
Norge 3,45%