Köp Handelsbanken Global Tema

Handelsbanken Global Tema

Legalt namn: Handelsbanken Global Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

  • Kan handlas på internet
  • Månadssparande
Minsta startbelopp 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 15:00
Likviddag köp * 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Köpa och sälja andelar

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,4%
Kostnader och avgifter
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.

Att spara i en försäkring

  • Placeringsförsäkring

Du kan även koppla ditt fondsparande till en försäkring, en sk fondförsäkring. Det finns två olika typer att välja mellan: pensions och kapitalförsäkring. Pensionsförsäkringar är avdragsgilla i deklarationen inom ramen för skattereglerna och det dras skatt när pensionen betalas ut. Kapitalförsäkringar är ej avdragsgilla men beskattas ej heller när de betalas ut. Du kan ha flera olika fonder i en och samma fondförsäkring. Du kan även byta fonder och ändra fördelning utan att betala någon avgift.