Köp Handelsbanken Hälsovård Tema

Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.

Aktuellt

Fonden får nya fondbestämmelser den 22 januari 2022.

Läs mer under Fondändringar
Astrid Samuelsson

Förvaltare

Astrid Samuelsson Född 1965 och har varit i branschen sedan 2001. Förvaltat fonden sedan 1 december 2007.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
31.12.2021
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:2
EU-klassificering
 
Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål.
Om klassificeringen
  30.11.2021
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma fondkategori. De fonder som analyseras kan få ett Hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget. Betyget tas fram av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.

Utveckling

Kurs 28.01.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
31,62 EUR -1,50% -11,15% -6,73% -11,00% 4,77% 88,89% 323,15%

Portföljen 10.01.2022

Fonden steg med drygt 5,3% i december. Månaden präglades av nyheter om covid-19 och den nya virusvarianten omikron. Trots kraftig spridning av omikron ökar inte pressen på sjukhusen i samma takt och en tredje dos vaccin verkar ha god effekt. På sikt borde därför hälsovårdssektorn öppna alltmer för annan vård. Hälsovårdssektorn steg med läkemedelsbolag som största bidragsgivare till fondens avkastning i december. Eli Lilly steg efter positiva utsikter på sin kapitalmarknadsdag. Nya läkemedel mot fetma, Alzheimers och inflammatoriska sjukdomar driver tillväxten framöver. Även Johnson & Johnson, AbbVie och Roche steg. Biotekniksektorn bidrog också positivt. Arena steg kraftigt efter ett bud från Pfizer. Calliditas och Argenx gick bra efter FDA-godkännanden för bolagens läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Sämre utvecklades Allakos efter negativa studieresultat och vi sålde fondens innehav. Samtidigt köpte vi Bicycle Therapeutics som med en innovativ teknologi utvecklar läkemedel mot cancer. Medicintekniksektorn gynnades av den ökade aktiviteten. Abbott, Edwards Lifesciences och Zimmer Biomet steg under månaden. Vi köpte in Align Technology som marknadsför en ny typ av tandställning. Bolag inom laboratorieutrustning och service till läkemedelsindustrin gick också bra. Insatserna mot omikron ökar efterfrågan för bolag som Thermo Fisher, IQVIA och Merck KGaA.

Portföljfördelning 31.12.2021

Aktier 97,27%
Räntebärande inkl. likvida medel 2,73%

Geografisk fördelning 31.12.2021

USA 67,72%
Schweiz 6,95%
Danmark 6,25%
Sverige 5,50%
Storbritannien 5,27%
Japan 3,04%
Frankrike 2,79%
Tyskland 1,61%
Övrigt 0,88%