Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Legalt namn: Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Fonden är en aktivt förvaltad fond och placerar i aktier utgivna i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Balkan och Baltikum och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö.

Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. Hur vi tillämpar hållbarhetskriterier är beskrivet i fondens Informationsbroschyr.
Lisa Synning

Förvaltare

Lisa Synning Har varit i branschen sedan 2000. Förvaltat fonden sedan 15 mars 2016.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Risk (1-7) är ett mått på fondens historiska kurssvängningar, om fonden är ny kan risken istället baseras på fondens jämförelseindex. Risknivå 1 står för låg risk och 7 står för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
31.07.2022
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.
Om Rating
EuapIndicator:1
EU-klassificering
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.
  31.05.2022
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

 

Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen

Graf

Värde i EUR inklusive utdelning
Här kan du se hur ett månadssparande i våra fonder har utvecklats historiskt.
Månadssparande
i fondens kursvaluta  
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (EUR)
Månadssparande
Räkna mer på månadssparande

Utveckling

Kurs 05.08.2022 1 vecka 1 månad 3 månader 2022 1 år 5 år 10 år
35,60 EUR 0,56% 2,83% -0,14% -5,34% -6,81% 21,54% 76,85%

Portföljen 20.07.2022

I juni gick fonden ned med cirka 4,5% . Bästa bidraget till avkastningen i juni kom från innehavet i Alibaba efter en svagare period under våren. Även börsgruppen Hong Kong Exchanges & Clearing och försäkringsbolaget AIA bidrog positivt. På grund av minskad efterfrågan på halvledare tyngdes halvledarbolagen, som taiwanesiska TSMC och MediaTek, samt sydkoreanska SK hynix. Nytt innehav i portföljen i juni är det mexikanska telekombolaget América Mó
vil. Under juli börjar bolagen presentera rapporterna för andra kvartalet. Särskilt viktigt blir då hur bolagen kommunicerar utsikterna för andra halvåret mot bakgrund av stigande inflation och ökade kostnader.

Portföljfördelning 31.07.2022

Aktier 96,06%
Räntebärande inkl. likvida medel 3,94%

Geografisk fördelning 31.07.2022

Kina 27,29%
Indien 22,01%
Taiwan 13,31%
Brasilien 9,53%
Hongkong 6,15%
Sydafrika 4,88%
Mexiko 4,18%
Indonesien 3,66%
Sydkorea 2,50%
Övrigt 6,49%