Köp Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Mål och placeringsinriktning
Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltad.

Indexet syftar till att återspegla utvecklingen för småbolag globalt på de utvecklade aktiemarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
31.05.2022 -12,80 -12,72
2021 20,94 22,21
2020 9,65 10,47
2019 29,08 29,57
2018 -8,49 -8,31
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 14,12 15,23
3 år 9,78 10,62
5 år - -
10 år - -
     

Branschfördelning 31.05.2022

Industrivaror och –tjänster 18,29%
Finans och fastigheter 16,25%
Informationsteknologi 14,51%
Sällanköpsvaror och –tjänster 11,65%
Fastigheter 11,65%
Hälsovård 11,56%
Material 7,57%
Dagligvaror 3,73%
Teleoperatörer 3,62%
Kraftförsörjning 0,89%
Energi 0,27%

Största innehav 31.05.2022

E-Mini Russ 2000 Jun22 0,61%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 0,40%
ON Semiconductor Corp 0,36%
Monolithic Power Systems Inc 0,28%
PerkinElmer Inc 0,26%
CF Industries Holdings Inc 0,26%
Sonova Holding AG 0,26%
Sun Communities Inc 0,24%
Swiss Life Holding AG 0,23%
Veolia Environnement SA 0,22%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 31.05.2022

Total risk 19,65%
Total risk i index 19,73%*
Aktiv risk 0,31%*
Informationskvot -2,70*
Sharpekvot 0,52
Sharpekvot index 0,56*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Karl Nygren
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Global
Fondens startdatum 08.11.2017
Andelsklassens startdatum 08.11.2017
Fondförmögenhet 1 039 MEUR (31.05.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0010323923
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -