Köp Handelsbanken Norden Index Criteria

Handelsbanken Norden Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Norden Index Criteria (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordics Index så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltad.

Fonden följer ett registrerat EU-referensvärde (index) för anpassning till Parisavtalets mål om minskade koldioxidutsläpp. Indexet speglar bolag noterade på Stockholmsbörsen, Oslo Börs, Köpenhamnsbörsen samt Helsingforsbörsen exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -12,12 -11,94
2021 29,74 30,10
2020 17,22 17,75
2019 25,36 25,73
2018 -7,91 -7,42
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 22,39 22,85
3 år 13,70 14,08
5 år - -
10 år - -
     

Branschfördelning 30.04.2022

Industrivaror och –tjänster 27,46%
Hälsovård 21,46%
Finans och fastigheter 18,08%
Informationsteknologi 8,18%
Material 6,81%
Dagligvaror 4,87%
Sällanköpsvaror och –tjänster 4,24%
Fastigheter 3,87%
Teleoperatörer 3,45%
Kraftförsörjning 1,58%

Största innehav 30.04.2022

Novo Nordisk A/S Class B 11,76%
Investor AB Class B 2,99%
Nordea Bank Abp 2,51%
DSV AS 2,04%
Atlas Copco AB A 1,84%
Hexagon AB Class B 1,72%
Vestas Wind Systems A/S 1,70%
Nokia Oyj 1,70%
AstraZeneca PLC 1,64%
Assa Abloy AB Class B 1,63%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 18,04%
Total risk i index 17,98%*
Aktiv risk 0,13%*
Informationskvot -2,94*
Sharpekvot 0,78
Sharpekvot index 0,81*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Carl-Henrik Lindberg
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 20.09.2017
Andelsklassens startdatum 11.12.2017
Fondförmögenhet 2 959 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta -
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0010127902
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -