Köp Handelsbanken Norden Index Criteria

Handelsbanken Norden Index Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Norden Index Criteria (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 
Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Fondens målsättning om hållbara investeringar

Fondens tillgångsallokering

Ingen betydande skada för målsättningen om hållbara investeringar

Investeringsstrategi

Kontroll av fondens målsättning att göra hållbara investeringar

Metoder

Due diligence

Aktieägarengagemang

Datakällor och processer

Uppfyllnad av målsättningen om hållbara investeringar

Förändringar

 

Övrig hållbarhetsinformation