Handelsbanken Svenska Småbolag

Legalt namn: Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)
  • Kan handlas på internet
  • Månadssparande
Minsta startbelopp 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 15:00
Likviddag köp * 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Köpa och sälja andelar

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,5%*
Årlig avgift 2 1,50%*
Kostnader och avgifter
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.
* Gäller för helåret 2021.

Att spara i en försäkring

  • Placeringsförsäkring
Ni kan även spara i fonder inom ramen för placeringsförsäkringen eller placeringskontraktet. I försäkringsskalet kan ni växla fonder kostnadsfritt. Skattemässigt är försäkringsskalet även ett förnuftigt fondsparingsmedel, eftersom ni betalar skatt på försäljningsvinsten först när ni löser ut vinsten från försäkringsskalet. På såvis kan Ni få en avkastning på skattedelen även under avtalstiden.