Handelsbanken Brasilien Tema

Legalt namn: Handelsbanken Brasilien Tema (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.

Avkastning

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska avkastningen i svenska kronor, SEK, efter avgifter. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond Index 1
31.05.2022 16,82 -
2022 16,82 19,29
2021 -23,93 -18,37
2020 -27,71 -26,39
2019 46,95 50,61
2018 -7,71 2,75
2017 23,03 21,39
2016 50,46 67,76
2015 -33,10 -34,08
2014 -2,65 -3,55
2013 -23,57 -25,71
2012 32,57 12,73
2011 -21,50 -21,33
Genomsnittlig avkastning Fond1
2 år 3,77
3 år -5,33
5 år 0,02