Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Legalt namn: Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Handelsbanken Tillväxtmarknad Index (EUR)

Notera att avkastningen på valt jämförelseindex, till skillnad från fondens avkastning, inte tar gjorda utdelningar i beaktande. Det får till följd att fondens avkastning relativt valt jämförelseindex är högre än den annars skulle vara.