Köp Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Handelsbanken Tillväxtmarknad Index

Legalt namn: Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 EUR)
Sverigeregistrerad Aktiefond (Placeringsfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets så nära som möjligt. Fonden är passivt förvaltad.

Fonden placerar i stora och medelstora bolag i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika.

Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av koldioxidutsläppen och bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet. Hållbarhetskraven i index innebär vidare att bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer, bolag som avsevärt skadar miljömässiga mål samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer inte ingår i index.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar.

För mer information om hållbarhetsarbetet, andelsklassbeteckningen inom parentes och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
30.04.2022 -3,94 -3,66
2021 3,56 4,68
2020 9,05 9,68
2019 19,11 20,58
2018 -12,19 -10,80
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 11,42 12,48
3 år 4,18 5,14
5 år 4,23 5,36
10 år - -
     

Branschfördelning 30.04.2022

Finans och fastigheter 23,96%
Informationsteknologi 21,88%
Sällanköpsvaror och –tjänster 13,22%
Teleoperatörer 10,29%
Material 7,44%
Dagligvaror 6,96%
Industrivaror och –tjänster 6,87%
Hälsovård 4,36%
Fastigheter 3,06%
Kraftförsörjning 1,88%
Energi 0,06%

Största innehav 30.04.2022

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,21%
Tencent Holdings Ltd 4,05%
Samsung Electronics Co Ltd 3,61%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,57%
MSCI Emerging Markets Index Future June 22 1,29%
Meituan Class B 1,18%
Infosys Ltd 1,03%
China Construction Bank Corp Class H 0,97%
Al Rajhi Bank 0,90%
JD.com Inc ADR 0,85%
Alla värdepapper

Riskmått (3 år) 30.04.2022

Total risk 15,35%
Total risk i index 15,28%*
Aktiv risk 0,27%*
Informationskvot -3,55*
Sharpekvot 0,30
Sharpekvot index 0,37*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Caroline Mebius
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefond
Underkategori -
Fondens startdatum 14.12.2018
Andelsklassens startdatum 14.12.2018
Fondförmögenhet 792 MEUR (30.04.2022)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0011338417
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 06.05.1991
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig -