Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Indexförvaltning
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,78 22,46 49,86 56,02 4
1,32 20,43 - - -
0,07 24,18 66,99 88,96 4
- 1,37 - - - -
- 0,06 21,51 56,97 - 4
0,35 28,65 78,61 - 4
- 0,45 4,10 31,43 42,27 3
0,19 33,47 91,24 123,67 5