Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,53 - 19,08 20,48 32,95 4
- 2,13 - 10,39 15,47 14,40 3
- 1,97 - 12,43 20,20 31,12 4
- 1,72 - 10,82 11,11 19,62 4
- 1,60 - 14,83 2,74 - 8,50 -
- 1,56 1,10 53,43 85,62 4
- 1,54 - 8,84 23,96 - 3
- 1,39 - 12,10 - 11,09 - 1,85 3
- 1,20 - 0,11 47,27 65,39 4
- 1,12 - 5,54 22,60 28,61 3
- 1,09 - 19,24 14,62 18,50 -
- 0,80 3,18 133,52 149,48 5
- 0,74 7,14 - 13,62 - 10,58 2
- 0,62 12,44 52,52 90,32 5
- 0,44 - 17,73 48,19 55,59 3
- 0,15 - 9,22 34,78 55,69 4
- 0,15 - 4,79 36,18 47,23 4
0,03 - 5,88 44,74 54,98 5
0,18 - 13,81 42,12 55,47 3
0,19 - 5,66 20,79 20,55 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,20 - 6,89 43,09 - 3
0,23 - 10,79 25,61 23,85 2
0,63 - 11,19 45,23 46,38 4