Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,45 - 20,09 44,56 51,69 3
0,99 - 19,62 21,68 34,27 4
- 1,09 - 19,24 14,62 18,50 -
- 1,60 - 14,83 2,74 - 8,50 -
0,18 - 13,81 42,12 55,47 3
0,00 - 12,73 - 11,09 - 1,85 3
- 1,97 - 12,43 20,20 31,12 4
- 1,17 - 12,37 43,53 44,66 4
- 1,11 - 11,79 24,22 22,47 2
- 1,72 - 10,82 11,11 19,62 4
0,75 - 10,81 16,33 15,25 3
- 1,41 - 10,55 32,88 53,49 4
- 1,33 - 8,13 41,18 - 3
- 1,74 - 8,07 42,21 52,28 5
0,90 - 8,03 25,07 - 3
0,00 - 6,00 22,60 28,61 3
0,19 - 5,66 20,79 20,55 3
- 0,15 - 4,79 36,18 47,23 4
0,19 - 0,03 47,55 65,71 4
- 1,56 1,10 53,43 85,62 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,65 3,96 135,04 151,11 5
0,32 7,39 - 13,35 - 10,30 2
- 0,62 12,44 52,52 90,32 5