Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,44 18,83 28,85 13,17 -
- 2,34 16,47 87,53 110,30 3
- 2,73 15,13 68,96 73,21 4
- 2,05 13,05 60,97 70,25 4
- 1,77 12,63 67,17 74,57 4
0,12 12,48 55,25 67,16 4
- 2,10 12,23 60,79 - 4
- 2,12 10,68 69,74 83,47 4
- 2,07 10,00 36,12 31,01 3
- 2,65 8,10 87,18 95,15 3
- 2,03 6,96 41,97 44,18 3
- 1,92 5,27 65,61 81,77 3
- 1,28 4,77 52,24 88,89 5
- 2,85 3,70 40,29 - 4
- 1,80 3,22 47,23 53,57 -
- 1,15 - 1,78 - 24,35 - 19,37 3
1,57 - 4,25 41,14 39,43 4
- 0,45 - 4,48 24,59 33,13 3
- 0,65 - 4,96 23,30 42,42 4
- 0,76 - 6,19 38,78 61,87 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,42 - 12,05 43,98 69,98 4
- 1,73 - 15,06 - 24,07 - 11,27 3
- 3,14 - 16,91 133,10 143,98 5