Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,66 5,78 54,62 90,26 4
- 2,14 - 11,38 18,79 34,46 4
- 1,05 - 12,14 - 7,93 - 1,05 3
- 1,80 - 13,15 2,08 - 7,01 -
- 1,37 - 5,81 16,32 17,32 3
- 0,64 - 17,76 12,72 17,25 -
- 2,16 - 11,21 40,73 45,44 4
- 2,37 - 5,23 24,09 - 3
- 2,03 2,55 45,54 66,41 4
- 0,29 7,12 130,82 150,66 5
- 1,76 13,20 52,24 86,13 5
- 0,82 - 3,57 21,02 30,08 3
- 2,02 - 17,18 19,27 37,80 4
- 1,31 5,02 - 12,93 - 11,60 2
- 0,20 - 3,41 35,07 50,23 4
- 1,28 - 6,62 39,62 - 3
- 1,86 - 8,61 31,65 54,35 4
- 1,34 - 10,40 23,07 22,20 2
- 1,04 - 12,95 38,95 54,41 3
- 0,51 - 15,84 47,30 57,81 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,54 - 5,08 41,37 54,60 5
- 2,10 - 8,91 15,88 17,46 3
- 2,26 - 10,31 10,75 21,77 4