Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 6-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns tillgängliga på svenska under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Observera att Handelsbanken Fonder AB kan besluta att avsluta de arrangemang som fastställts för marknadsföring i Finland.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,31 - 6,62 15,16 24,48 4
0,36 - 6,47 22,43 21,81 3
- 0,82 - 12,05 52,24 70,35 5
- 0,30 - 28,36 44,49 56,52 2
- 0,39 - 20,75 43,78 58,13 3
- 0,64 - 15,03 32,74 30,89 2
- 0,50 - 13,51 40,64 65,64 4
- 0,71 - 13,11 49,18 - 3
0,81 - 9,32 40,82 54,73 4
0,28 6,04 - 17,82 - 13,05 2
0,46 - 14,28 26,48 34,54 4
2,39 - 6,88 27,19 36,47 3
0,25 8,55 58,66 107,23 5
- 0,40 3,54 166,75 186,34 4
0,28 - 1,45 56,57 82,14 3
0,33 - 4,08 37,76 - 3
0,00 - 18,02 45,97 55,25 3
0,22 - 23,35 18,83 23,17 -
- 0,28 - 9,55 24,04 30,00 3
0,47 - 16,93 10,31 - 2,22 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,58 - 11,05 - 25,33 - 5,59 2
0,36 - 9,89 24,61 34,50 4
0,30 3,04 73,43 119,20 4