Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Information om risk

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,39 37,59 103,28 143,72 3
- 0,25 3,04 43,94 71,32 4
- 0,53 - 21,00 - 13,99 3,00 3
- 1,20 24,12 37,17 25,56 -
1,03 15,74 46,40 41,86 3
- 0,40 22,53 63,17 74,08 -
- 0,39 29,90 78,29 93,76 4
- 0,06 21,51 56,97 - 4
- 0,23 25,31 86,27 111,08 3
- 1,85 24,11 178,18 202,23 5
0,09 16,32 56,50 105,38 4
- 1,00 12,77 59,22 67,33 4
- 0,29 - 0,48 51,48 79,16 4
- 0,37 - 11,32 - 20,16 - 17,40 2
- 0,71 26,07 62,49 88,02 4
0,35 28,65 78,61 - 4
0,92 29,18 78,53 95,52 4
0,21 22,03 57,31 67,83 3
- 0,50 27,53 88,23 114,81 4
- 0,30 31,84 120,93 142,91 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,09 36,05 95,84 109,87 4
- 0,45 4,10 31,43 42,27 3
- 0,90 0,54 29,64 50,34 4