Jämför flera fonder

Genom att välja och lägga till fonder kan du jämföra de olika fondernas utveckling i samma graf. Y-axelns procentuella värde anpassas då efter den fond du senast lagt till. Resterande fonder visar en relativ kursutveckling i procent i jämförelse med den senast tillagda fondens procentuella utveckling.

Fondlistan visar, till skillnad från grafen, utvecklingen enbart i form av relativa procenttal för de olika tidsperioderna. Dessa jämförs inte med varandra och är därför ej likvärdiga med uppgifterna i grafen.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Utveckling

I procent inklusive utdelning i SEK
Startdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Slutdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Jämför flera fonder
Handelsbanken Hållbar Energi (SEK) Ta bort

Fonder

Fond 2022 1 år 3 år 5 år 10 år
- 5,18 -2,84 128,84 167,07 464,10
För att se utvecklingen för andra tidsperioder, klicka på fondnamnet.