XACT Sverige (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Sverige (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 1 fondandel
Minsta månadssparande -
Kursnotering och handel, se nedan Börsh.
Bryttid för handel -
Likviddag köp -
Likviddag sälj -

Kursnotering och handel

Avgifter

Insättningsavgift 1 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 2 0,15%*
Årlig avgift 3 0,15%*
Kostnader och avgifter
1 Vid köp och inlösen av andelar i primärmarknaden får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift. Läs mer om om gällande avgiftsnivå i informationsbroschyren. Insättnings​ och uttagsavgiften påverkar ej investerare som säljer fondandelar över börsen, i den så kallade sekundärmarknaden. Vid sådana transaktioner utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i de befintliga köp​ och säljkurserna. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen kan lämnas av din återförsäljare.
2 Uttagen förvaltningsavgift under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
3 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.
* Gäller för helåret 2021.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även koppla ditt fondsparande till en försäkring, en sk fondförsäkring. Det finns två olika typer att välja mellan: pensions- och kapitalförsäkring. Pensionsförsäkringar är avdragsgilla i deklarationen inom ramen för skattereglerna och det dras skatt när pensionen betalas ut. Kapitalförsäkringar är ej avdragsgilla men beskattas ej heller när de betalas ut. Du kan ha flera olika fonder i en och samma fondförsäkring. Du kan även byta fonder och ändra fördelning utan att betala någon avgift.