XACT Norden (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Norden (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 1 fondandel
Minsta månadssparande -
Kursnotering och handel, se nedan Börsh.
Bryttid för handel -
Likviddag köp -
Likviddag sälj -

Kursnotering och handel

Avgifter

Insättningsavgift 1 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 2 0,15%*
Årlig avgift 3 0,15%*
Kostnader och avgifter
1 Vid köp och inlösen av andelar i primärmarknaden får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift. Läs mer om om gällande avgiftsnivå i informationsbroschyren. Insättnings​ och uttagsavgiften påverkar ej investerare som säljer fondandelar över börsen, i den så kallade sekundärmarknaden. Vid sådana transaktioner utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i de befintliga köp​ och säljkurserna. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen kan lämnas av din återförsäljare.
2 Uttagen förvaltningsavgift under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
3 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.
* Gäller för helåret 2021.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även fondspara i en försäkring, en sk fondförsäkring eller en depåförsäkring. Du kan ha flera olika fonder i en och samma försäkring. I en fondförsäkring kan du ha upp till tio olika fonder.