XACT Norden (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Norden (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Handelsbanken Nordic ESG Index så nära som möjligt.

Indexet består av de omkring 30 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna vilka möter hållbarhetskraven i index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innefattar att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag som är verksamma inom kontroversiella sektorer såsom förbjudna vapen, kärnvapen, krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Hållbarhetskraven innefattar även att index väljer in bolag med höga hållbarhetsbetyg. Minst 75% av indexbolagen, mätt i totalt marknadsvärde av index, ska vara bedömda som ledare inom hållbarhet. Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.
Fonden är Svanenmärkt, vilket innebär att fonden uppfyller de krav och kriterier som Svanenmärkningen innebär. För detaljerad information om de krav och regler som gäller, se svanen.se/spararen.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.

Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2022-04-30 -8,05 -8,00
2021 41,26 41,26
2020 12,84 12,81
2019 22,21 22,05
2018 -7,80 -8,02
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 24,58 24,60
3 år 16,37 16,35
5 år 10,36 10,28
10 år 11,18 11,31
     

Branschfördelning 2022-04-30

Hälsovård 32,07%
Industrivaror och –tjänster 26,36%
Finans och fastighet 21,51%
Informationsteknik 9,17%
Material 7,48%
Dagligvaror 2,19%
Sällanköpsvaror och –tjänster 1,23%

Största innehav 2022-04-30

Novo Nordisk A/S Class B 21,98%
Investor AB Class B 6,08%
AstraZeneca PLC 5,22%
Atlas Copco AB A 4,36%
Nordea Bank Abp 4,13%
Volvo AB B 3,63%
A. P. Moller Maersk A/S B 3,57%
DSV AS 3,55%
Hexagon AB Class B 3,16%
Nokia Oyj 3,12%
Alla innehav

Style Box™ 2022-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2022-04-30

Total risk 15,66%
Total risk i index 15,67%*
Aktiv risk 0,11%*
Informationskvot 0,25*
Sharpekvot 1,08
Sharpekvot index 1,07*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Caroline Mebius
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2006-05-04
Andelsklassens startdatum 2006-05-04
Fondförmögenhet 18 867 MSEK (2022-04-30)
Kursvaluta EUR
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0001710914
Kortnamn XACT Norden
Tillgänglig för försäljning Finland, Norge, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall