XACT Norden Högutdelande (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SHB Nordic High Div Low Vol så nära som möjligt.

Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index (SEK) består av aktier i nordiska bolag som väljs in utifrån direktavkastning samt aktiernas risk och likviditet.Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Bolag som inte uppfyller definierade krav avseende hållbarhet får inte ingå i index.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar normalt utdelning i mars, maj, september och november varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4,5% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2022-04-30 -2,95 -2,85
2021 26,97 27,45
2020 -4,98 -4,66
2019 29,69 30,01
2018 1,06 1,30
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 14,74 15,19
3 år 8,77 9,10
5 år 9,80 10,16
10 år - -
     

Utdelning

Datum SEK Regler för utdelning
2022-05-03 1,63
2022-03-15 1,63
2021-11-16 1,34
2021-09-14 1,34
2021-05-04 1,34

Branschfördelning 2022-04-30

Finans och fastighet 26,17%
Dagligvaror 16,08%
Industrivaror och –tjänster 14,82%
Material 13,73%
Telekomoperatörer 12,46%
Hälsovård 7,34%
Fastigheter 3,58%
Sällanköpsvaror och –tjänster 3,44%
Informationsteknik 2,37%

Största innehav 2022-04-30

Telia Company AB 3,48%
Tele2 AB Class B 3,06%
Holmen AB Class B 3,00%
Orion Oyj Class B 2,97%
Axfood AB 2,97%
SalMar ASA 2,94%
Telenor ASA 2,93%
Elisa Oyj Class A 2,91%
Sampo Oyj Class A 2,88%
Tryg A/S 2,84%
Alla innehav

Style Box™ 2022-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2022-04-30

Total risk 14,51%
Total risk i index 14,52%*
Aktiv risk 0,10%*
Informationskvot -3,30*
Sharpekvot 0,63
Sharpekvot index 0,65*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Stefan Hagman
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori -
Fondens startdatum 2017-03-31
Andelsklassens startdatum 2017-03-31
Fondförmögenhet 14 768 MSEK (2022-04-30)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0009778954
Kortnamn XACT Högutdelande
Tillgänglig för försäljning Finland, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall