Fonder i fokus

Pension och försäkring

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,21 20,25 68,69 118,13 5
0,98 6,16 39,63 56,68 4
0,54 14,79 61,22 103,40 4
1,45 1,54 18,98 19,59 4
0,02 2,49 6,69 - 3
- 0,02 4,92 18,36 - 3
- 0,06 7,31 30,93 - 4
- 0,11 9,61 44,41 - 3
4,31 10,14 10,93 12,11 2
0,84 - 3,37 16,26 - 5,67 -
1,30 5,48 25,77 18,07 3
- 1,11 3,40 - 7,02 1,17 4
- 0,95 10,75 10,82 11,55 3
0,86 18,18 51,18 53,19 3
0,54 18,48 37,56 41,45 3
0,53 0,03 18,45 20,17 -
1,13 11,03 50,93 57,74 4
0,06 3,21 2,22 2,06 -
- 0,09 0,08 - 1,64 - 1,56 3
0,04 8,98 36,02 - 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,69 15,40 49,72 72,92 4
0,14 5,79 - - -
0,19 11,66 38,87 64,36 4
1,22 7,86 37,80 40,10 3
0,59 10,41 49,45 72,17 3
1,49 - 2,75 99,40 124,31 4
- 0,21 - 1,70 - 7,64 - -
0,31 17,34 43,35 98,82 5
0,39 15,29 23,08 31,38 3
2,78 - 1,69 8,92 14,10 4
- 0,01 1,80 2,01 1,92 -
2,13 23,75 40,41 18,77 3
- 0,27 - 1,70 - 10,24 - 9,30 2
- 0,01 1,42 7,02 5,58 3
0,00 2,06 11,08 10,52 4
0,01 2,88 16,31 16,96 3
0,00 3,50 20,10 22,00 4
0,01 4,17 24,40 27,68 4
0,01 5,24 30,94 36,71 4
0,04 7,34 41,93 52,44 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,33 9,33 53,99 66,64 3
0,97 10,80 46,89 63,89 4
1,13 16,96 50,59 71,36 4
1,09 12,82 39,37 41,44 2
1,98 - 7,34 24,04 35,21 3
1,44 - 9,06 34,04 6,46 3
0,00 3,00 7,99 12,64 3
- 0,01 4,07 15,17 24,17 4
0,00 2,99 17,11 18,83 4
- 0,02 8,53 36,23 52,59 5
0,01 5,78 34,05 42,10 5
- 0,03 11,88 50,33 69,89 5
0,04 7,98 42,96 53,52 5
- 0,02 11,95 50,44 70,27 5
0,04 7,96 43,09 53,74 4
- 0,02 11,97 49,78 69,29 5
0,05 7,91 42,84 53,95 3
- 0,29 - 2,32 3,04 - 1,62 3
3,30 - 16,28 9,74 32,50 1
2,49 7,23 41,26 59,45 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
2,54 3,66 37,54 59,39 3
1,76 18,36 66,11 77,99 5
2,39 - 4,00 19,74 49,77 3
- 0,35 16,60 6,36 7,86 2
1,28 6,90 23,21 19,77 4
0,65 17,90 62,77 109,32 5
0,71 19,74 50,78 66,88 -
1,95 7,03 33,09 - 2
0,92 7,43 45,49 - 3
- 1,24 3,50 - 0,24 - -
- 2,30 - 3,31 29,96 38,71 -
0,55 - 32,96 - 10,00 25,16 -
- 0,01 1,91 4,61 3,64 4
0,09 - 1,86 - 0,11 - 1,25 4
1,09 16,66 50,30 76,95 4
0,11 - 0,97 - 7,78 - 6,41 3