Handelsbanken Hållbar Energi

Legalt namn: Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp
 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension (687509)
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Dagl.
Bryttid för handel * 15:30
Likviddag köp ** 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.
** Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Kursnotering och handel

Handelsinformation
ISIN SE0005965662
Bryttid för handel 15:30
Kursdatum Samma bankdag
Syns på fondkonto Nästa bankdag

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,5%*
Årlig avgift 2 1,50%*
Kostnader och avgifter
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.
* Gäller för helåret 2021. Avgiften kan vara rabatterad för sparande i avtalspension. Se www.handelsbanken.se/avtalspension.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även fondspara i en försäkring, en sk fondförsäkring eller en depåförsäkring. Du kan ha flera olika fonder i en och samma försäkring. I en fondförsäkring kan du ha upp till tio olika fonder.