XACT Svenska Småbolag (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Sweden Small Cap Tradable Idx NR så nära som möjligt.

Indexet syftar till att återspegla de omkring 100 mest likvida aktierna på den svenska småbolagsmarknaden exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav.

Det index som fonden följer innefattar hållbarhetskrav. Hållbarhetskraven innebär att index väljer bort bolag som är involverade i verifierade kränkningar av internationella normer samt bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen, krigsmateriel, tobak, cannabis, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om hållbarhetsarbetet och fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2022-04-30 -18,63 -18,55
2021 32,49 32,85
2020 21,38 21,66
2019 40,40 41,14
2018 0,10 -1,04
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 24,07 24,39
3 år 15,15 15,50
5 år 12,59 12,55
10 år - -
     

Största innehav 2022-04-30

Svenska Cellulosa AB Class B 5,83%
Boliden AB 5,32%
SKF AB B 3,27%
Skanska AB Class B 3,08%
Tele2 AB Class B 2,97%
Indutrade AB 2,87%
Getinge AB Class B 2,86%
Beijer Ref AB Class B 2,59%
Holmen AB Class B 2,50%
Trelleborg AB Class B 2,38%
Alla innehav

Style Box™ 2022-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2022-04-30

Total risk 22,41%
Total risk i index 22,43%*
Aktiv risk 1,01%*
Informationskvot -0,34*
Sharpekvot 0,69
Sharpekvot index 0,71*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Anders Dolata
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 2016-02-09
Andelsklassens startdatum 2016-02-09
Fondförmögenhet 949 MSEK (2022-04-30)
Kursvaluta SEK
Handelsvaluta SEK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0007491261
Kortnamn XACT SvenskaSmåbolag
Tillgänglig för försäljning Finland, Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall