XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond)
 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 1 fondandel
Minsta månadssparande -
Kursnotering och handel, se nedan Börsh.
Bryttid för handel -
Likviddag köp -
Likviddag sälj -

Kursnotering och handel

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 0,2%*
Årlig avgift 2 0,20%*
Kostnader och avgifter
1 Uttagen förvaltningsavgift under året i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden - dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift.
* Gäller för helåret 2021.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension