XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet OMX C25 GI så nära som möjligt.

OMX Copenhagen 25 GI Index är ett marknadsvärdesviktat index bestående av de 25 mest omsatta aktierna på Copenhagen Stock Exchange.Fonden placerar i aktier som ingår i detta index.

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Användningen av derivatinstrument är dock inte av sådan karaktär att den påverkar fondens risknivå annat än marginellt.
Andelsklassen lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden.

Du kan köpa och sälja fondandelar på börsen, i den så kallade sekundärmarknaden, i normalfallet alla bankdagar. Du kan även skapa och återlösa andelar direkt mot fondbolaget, i den så kallade primärmarknaden.

För mer information om fondens index hänvisas till informationsbroschyren.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom 5 år.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i DKK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1 Index 2
2022-04-30 -8,78 -8,50
2021 18,05 18,60
2020 34,99 35,60
2019 - -
2018 - -
Genomsn. avk. Fond 1 Index 2
2 år 20,98 21,59
3 år 16,69 17,25
5 år - -
10 år - -
     

Största innehav 2022-04-30

Novo Nordisk A/S Class B 17,15%
DSV AS 11,34%
Vestas Wind Systems A/S 8,63%
Genmab A/S 7,54%
Orsted A/S 7,38%
Coloplast A/S Class B 6,35%
A. P. Moller Maersk A/S B 6,32%
Novozymes A/S B 5,11%
Carlsberg A/S Class B 4,49%
Danske Bank A/S 3,66%

Style Box™ 2022-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Riskmått (3 år) 2022-04-30

Total risk 15,04%
Total risk i index 15,04%*
Aktiv risk 0,16%*
Informationskvot -3,60*
Sharpekvot 1,07
Sharpekvot index 1,11*
Nyckeltal vid riskuppföljning

Fakta

Fakta om fonden
Förvaltas av Christian Sopov
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Sverige/Norden
Fondens startdatum 2019-01-29
Andelsklassens startdatum 2019-01-29
Fondförmögenhet 2 318 MSEK (2022-04-30)
Kursvaluta DKK
Handelsvaluta DKK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN SE0011452127
Kortnamn XACT OMXC25
Tillgänglig för försäljning Sverige
Fakta om fondbolaget
Fondbolag Handelsbanken Fonder AB
Tillstånd för fondverksamhet 1991-05-06
Övriga tillstånd Diskretionär portföljförvaltning
Förvaltare av AIF:er
Lämna investeringsråd
Ta emot och vidarebefodra ordrar
Förvaringsinstitut J. P. Morgan SE - Stockholm Bankfilial
Fondbolagets säte Stockholm
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klagomålsansvarig Eva Rångevall