XACT OMXC25 (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond)

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 
Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Hållbarhetsrisker

Fondens tillgångsallokering

Investeringsstrategi

Förändringar

 

Övrig hållbarhetsinformation