Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder - Börshandlande fonder (ETF:er)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,90 - 20,93 - 54,59 - 68,45 -
- 3,85 - 28,44 - 66,71 - 80,18 -
2,90 17,59 70,14 91,62 -
3,86 21,49 93,45 118,22 -
1,54 9,34 53,45 73,97 5
1,52 1,83 25,76 40,58 2
- 0,16 - 0,81 - 7,42 - 5,90 3
1,79 11,53 47,01 63,69 3
2,81 - 5,94 25,77 55,31 2
2,11 5,45 38,52 55,68 3