Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder - Generationsfonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,00 2,85 7,51 11,65 3
- 0,01 3,92 14,66 22,77 4
0,00 2,99 17,11 18,83 4
- 0,02 8,37 35,62 50,34 5
0,01 5,78 34,05 42,10 5
- 0,03 11,72 49,64 67,19 5
0,04 7,98 42,96 53,52 5
- 0,02 11,79 49,76 67,59 5
0,04 7,96 43,09 53,74 4
- 0,02 11,80 49,11 66,65 5
0,05 7,91 42,84 53,95 3